WYSIWYG Web Builder
Unlimited
Výstava Unlimited, připravovaná pro prostor plzeňské Galerie Ladislava Sutnara, nahlíží do ateliéru Skla Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Unlimited, v překladu neohraničený nebo neomezený, vystihuje na jedné straně šíři uměleckých kategorií, materiálů i technologií, jenž studenti ve své tvorbě využívají, a zároveň naznačují nastavený program ateliéru, věnující se volnému umění i designu. Ilja Bílek posluchače neomezuje tématem, dokonce ani skleněnou hmotou. Intenzivně je však vede k rozvíjení základních výtvarných disciplín, jež jsou nedílnou součástí studia. Hledání kompozičních řešení nejen v prostoru, ale také v ploše grafických technik, kresby či malby, následně aplikují v návrzích nápojového skla, šperků, ale i volných sochařských objektech či grafice.

Slavností zahájení se uskuteční za účasti vedoucího ateliéru Ilji Bílka a jeho studentů. Návštěvníci se mohou těšit na performance Šárky Vačkářové s hudebním doprovodem Jakuba Nitscheho.

Výstava je realizována ve spolupráci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.