Ateliér SKLO,
Fakulta umění a designu,
Univerzita J. E. Purkyně
__

Studio of GLASS,
Faculty of art and design
J. E. P. University

Pasteurova 9, 400 96
Ústí nad Labem
http://fud.ujep.cz
Vedoucí:
Doc. Ak. mal. Ilja Bílek

Odborný asistent:
MgA. Dana Zikmundová
MgA. Iva Kolorenčová

Dílenský:
MgA. Luba Bakičová
Atelier

Studio
Kontakt     |     Contact
glassstudio@email.cz
ilja.bilek@post.cz
dana.zikmund@email.cz
koloriva@post.cz
Zuzana Kubelková
Soňa Dermeková
Daniel Kinský
Martin Opl
Jana Jahodová
Šárka Vačkářová
Jiří Svoboda
Jan Pavlíček
Martina Habaníková
Anna Jílková
Novinky |
News
Ateliér |
Studio
Studenti |
Students
Aktivity |
Activities


Awards
2017
Cena Galérie Nova : Sklo 2016
Speciální cena - Martina Habaníková
Finalista - Martin Opl

2016

Ludwig Moser Award 2016,
Zvláštní ocenění - Martin Opl

Řemeslo a umění ve skle,
Hlavní cena - Šárka Vačkářová

Preciosa Crystal Challenge 2016,
Vítěz - Štěpánka Fejfarová (Denali design)
Ocenění
2015
Best of BDNY
,
Martin Opl a Zuzana Kubelková (Preciosa L.)

Master of Crystal 2015
,
Preciosa Crystal Components - Jana Jahodová

Art Prize CBM
Finalista - Martin Opl

Ludwig Moser Award 2015
,
Zvláštní ocenění - Daniel Kinský
2014
Stanislav Libensky Award 2014
,
3rd place - Zuzana Kubelková

Design.S,
Cena děkana FMK UTB - Martin Opl

European Glass Experience competition,
Finalista - Martin Opl

Homi Maker Design Award,
Jeden z 6 vítězů - Martin Opl
2013
When Prague Meets Shanghai
,
Finalsky - Soňa Dermeková, Zuzana Kubelková

2012
Stanislav Libensky Award 2012
,
3rd place - Zuzana Kubelková

Czech Grand Design 2012,
Objev roku - nominace - Martin Opl

Ludwig Moser Award 2012,
Zvláštní ocenění - Zuzana Kubelková
Ateliér SKLO, FUD UJEP
GLASS studio, FAD JEPU
Pasteurova 9, 40001 Ústí nad Labem,
Czech rep.
glassstudio@email.cz
Glass studio, 2016
ATELIÉR SKLO
FUD UJEP
GLASS STUDIO
FAD JEPU