Zuzana Kubelková
Soňa Dermeková
Daniel Kinský
Martin Opl
Jana Jahodová
Šárka Vačkářová
Jiří Svoboda
Jan Pavlíček
Martina Habaníková
Anna Jílková
Aktivity

Activities
Novinky |
News
Ateliér |
Studio
Studenti |
Students
Aktivity |
Activities

ATELIÉR SKLO
FUD UJEP
GLASS STUDIO
FAD JEPU
Ateliér SKLO, FUD UJEP
GLASS studio, FAD JEPU
Pasteurova 9, 40001 Ústí nad Labem,
Czech rep.
Glass studio, 2016
glassstudio@email.cz